Search

Editorial Team

pages_editorialteamcontact

NEDERLANDS

Onze redactie is een dynamisch orgaan dat geen seconde rust kent. Er is altijd wel iets te ontdekken en daarna neer te pennen! GRIMM Gent is zeer tevreden van haar team, maar dit wil niet zeggen dat we niet willen uitbreiden met potentiële schrijvers. Wil je je vervoegen bij onze redactie? Laat dan zeker van je horen in het onderstaande formulier. 

Natuurlijk bestaat ons team uit vele mensen en proberen we zo snel mogelijk, zo'n accuraat mogelijke berichten online te plaatsen. Af en toe kan daar iets mislopen. Merk je iets op? Laat ons dat dan weten!

Heb je net een nieuwe CD en wil je daar wat meer publiciteit voor? Stuur hem dan hier door en iemand van de redactie zal een review online zetten. Wij hebben onze eigen regels betreffende deadlines, maar kan in samenspraak aangepast worden binnen de mate van het redelijke.

Managers/labels kunnen hier ook altijd een partnerschap aanvragen om hun content wat meer media aandacht te geven. Voor een doorlopende samenwerking zal de eindredacteur een partnerschap bespreken waarbij we allemaal van baten. 

 

ENGLISH

Our editorial team is a dynamic organ that knows no peace. There are always new things to discover and write about! GRIMM Ghent is very proud of her team, but this in no way means we don't want to recruit potential writers. If you want to join our team, let us know by filling out the form underneath.

Our team consists of course out of many people and we try to post accurate information online as soon as possible. Sometimes, things can go wrong. If you see a mistake, let us know!

You guys want some more publicity for your upcoming album? Send it to us and one of our editors will post a review online. We have our own rules regarding deadlines, all subject to different situations, but these can be changed within reason.

Managers/labels can always ask us for a continuous partnership, to get more media attention to upcoming releases and gigs. If you are interested in a long term relationship, our editor in chief will look into your offer and we'll try to find an agreement where we can all benefit.

Long-term partnerships requested through this form are only for editorial purposes. For general marketing or other collaborations, we would like you to direct to our other contact form here.

  Name:

  E-mail:

  Subject:

  Regarding:
  Report a mistake.Send in your material.Join the team!

  Message:

  Attachement (max 5mb)
  For sending larger files, we ask you to send a download link.

  [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]