Asgaard

Asgaard is een alternatief jeugdhuis dat geen grenzen kent, inclusief is naar alle bevolkingsgroepen en leeftijden toe en vooral jongeren kansen wil geven om zich te ontwikkelen en actief in maatschappij te staan.

We bieden een ontmoetingsplaats waar ruimte is om samen te komen en –werken. Een ruimte waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, een community kunnen vormen, en waar ze kunnen experimenteren, organiseren, leren en zich amuseren.

Zowel in het jeugdwerk als daarbuiten bouwt Asgaard mee aan de toekomst.

Ook nadat jongeren zich verder willen ontwikkelen buiten het jeugdhuis moedigen we dit aan door ze verder te begeleiden in de koepelorganisatie GRIMM Gent.