Diablo Blvd. (looking back at 70.000 Tons of Metal)

/ By :

[tabby title=”English”]

Diablo Blvd. played at 70.000 Tons Of Metal this year. The 6th of February they came back to Belgium. I saw singer Alex Agnew and drummer Kris Martens coincidentally in a train station in their hometown Antwerp when they came back from the warm Floridian climate. Over here it was around freezing point. Both men were so friendly to give me a spontaneous interview.

 

How was 70.000 Tons Of Metal?

Alex: Great, it was definitely one of those “once in a lifetime” things. We were in a luxury hotel at sea while we were going to give a show. So it was a mix between a cruise and a festival, but with jacuzzi’s. How cool is that?

Kris: It was super! It’s going to be a bit difficult to acclimatise. The temperatures here are unpleasant, it’s a bit of a shock. Andries (editor’s note: the guitarist) just said that it’s 24°C there now. We swam in the sea!

Alex: We come from being in shorts in a jacuzzi with a piña colada to this.

Kris: Now we have to wear a scarf and a hat.

How was it to be asked? They asked you a couple of days beforehand?

Alew: A bit longer, a week beforehand. But they’re inviting bands until they arrive to sixty bands, and I think we were with the last ten bands.

Kris: Yeah, but we were asked together with Exodus.

Alex: So that means that even when you’re with the last ten bands, that you’re not garbage. When they arrive at sixty bands, they stop asking. So it’s mega cool, it’s an honour really. It’s really great to have done this.

Kris: It was a lot of stress for everyone to get off from work and to arrange everything to be able to leave.

What’s the craziest thing you’ve experienced there?

Alex: Watching the Superbowl with the singer of Cannibal Corpse while a dinosaur was dancing on Justin Timberlake during half time. That was quite weird.

Kris: I can’t top that!

Alex: That was the coolest thing we did except for playing.

How was the atmosphere over there?

Kris: After a while you start to know people. When you’re in an elevator with someone they ask you “Where are you from?”. Or when you’re in a jacuzzi “What band are you checking out?”. It’s very social, and the next day you greet them with “Heeeey!”.

Alex: It’s the first time I’ve experienced getting into an elevator which is always full and immediately being greeted with a “Hey!”, and thenn someone is making a joke or saying something funny. So there’s a really fun atmosphere.

Is it worth repeating?

Kris: Gladly!

Alex: Of course! Every year as far as I’m concerned. It’s something I can still do when I’m sixty.

Kris: It’s one of the coolest things we’ve done with the band.

Is there something else you want to tell our readers?

Alex: If you can go next time, just go!

Kris: People who read this, join us! It’s a party!

 

[tabby title=”Nederlands”]
Diablo Blvd. speelde op 70.000 Tons Of Metal dit jaar. Op 6 februari kwamen ze terug in België. Toevallig kwam ik zanger Alex Agnew en drummer Kris Martens tegen het lijf in een treinstation in hun thuisstad Antwerpen, toen ze net terug waren uit het warme klimaat van Florida. Hier schommelde het rond het vriespunt. Beide mannen waren zo vriendelijk om me een spontaan interview te geven.

 

Hoe was 70.000 Tons Of Metal?

Alex:  Super, ja dat is een once in a lifetime ding. We waren in een luxehotel op zee terwijl we gingen optreden. Dus dat is een mix tussen een cruise en een festival maar met jacuzzi’s. Hoe cool is dat?

Kris: Het was super! Het wordt heel moeilijk om te acclimatiseren. De temperaturen hier zijn al zeer onaangenaam, het is een beetje een schok. Andries (n.v.d.r. de gitarist) heeft het net nog gezegd, het is daar nu 24°C. We hebben in de zee gezwommen!

Alex: We komen van in een short zitten in een jacuzzi met een piña colada naar dit.

Kris: Nu moeten we een sjaal en een muts aandoen.

 

Hoe was het om gevraagd te worden? Jullie zijn een paar dagen op voorhand gevraagd?

Alex: Iets langer, een week op voorhand. Maar ze vragen bands totdat ze zestig bands hebben en wij waren bij de laatste tien denk ik.

Kris: Ja, maar toen is Exodus er ook bijgekomen.

Alex: Dus dat is niet om te zeggen dat als je bij de laatste tien bent, dat je overschot bent. En als ze er zestig zijn, dan stoppen ze. Dus dat is megacool, dat is een eer eigenlijk. Dat is echt heel tof om gedaan te hebben.

Kris: Het was enorm veel stress voor iedereen om verlof te krijgen van het werk en om alles geregeld te krijgen om te kunnen vertrekken.

 

Wat is het zotste dat jullie daar hebben meegemaakt?

Alex: Naar de Superbowl kijken met de zanger van Cannibal Corpse terwijl er een dinosaurus stond te dansen op Justin Timberlake tijdens de half time. Dat was redelijk raar.

Kris: Dat kan ik niet toppen!

Alex: Dat was wel het coolste wat we gedaan hebben, buiten het spelen dan.

 

Hoe was de sfeer daar?

Alex: Super, iedereen is er op vakantie. Dus dat is een ongelooflijk chille sfeer.

Kris: Na een tijd begin je ook mensen te kennen. Wanneer je in de lift staat met iemand vragen ze “Where are you from?”. Of als je even met iemand in een jacuzzi zit “What band are you checking out?”. Het is heel sociaal, en de dag erna begroet je hen “Heeeey!”.

Alex: Het is de eerste keer dat ik heb meegemaakt dat je een lift instapt die altijd vol is en dan onmiddellijk begroet te worden met een ‘Hey’, en dan begon iemand direct een grap te maken of iets funny te zeggen. Dus dat is een hele toffe sfeer.

 

Voor herhaling vatbaar?

Kris: Graag!

Alex: Uiteraard! Elk jaar wat mij betreft. Da’s ook zoiets dat ik nog kan doen wanneer ik zestig ben zelfs.

Kris: Dat is een van de coolste dingen dat we ooit gedaan hebben met de band. Het was echt supergaaf.

 

Nog iets dat jullie onze lezers willen vertellen?

Alex: Als je de volgende keer mee kunt, ga dan ook mee.

Kris: Mensen die lezen, ga allemaal mee! Da’s een feest!

[tabbyending]